Tokeneo Group

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w ramach Serwisu Wymiany Kryptowalut (tokeneo.cash).

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie tokeneo.cash jest Smart Trader Fx Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością , ul. Cegielniana 4A/15 , 30-404 Kraków, PL

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają̨ Administratora do przetwarzania danych osobowych, zaś każdorazowo Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy z Użytkownikiem.

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach przez Użytkownika, podczas rejestracji Konta Użytkownika w ramach Serwisu tokeneo.cash

b) poprzez gromadzenie plików „cookies”.

c) poprzez weryfikację tożsamości Użytkownika w przypadkach i w sposób wskazany w Regulaminie Serwisu.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy przepisy te, oraz przepisy innych obowiązujących ustaw przewidują konieczność udostępniania takich danych odpowiednim organom i służbom państwowym.

Do danych podanych podczas rejestracji w Serwisie tokeneo.cash przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i ich sprostowania, a także do ich uzupełnienia lub wniesienia żądania do czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w procesie rejestracji jest co do zasady dobrowolne, jednakże niepodanie w procesie rejestracji lub weryfikacji tożsamości Użytkownika prawdziwych lub pełnych danych, uniemożliwia założenie Konta Użytkownika, a także wykorzystanie pełnej funkcjonalności serwisu tokeneo.cash